HẠNG MỤC KHÁC
HẠNG MỤC KHÁC

Ứng dụng của Conslab Thạch Anh trong các hạng mục khác như: Ốp quầy bar, làm vách trang trí, lavabo..., mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới cho không gian sống.