Mặt đá Obsidian Đen S1
G102BOB22S1

Mặt đá Obsidian Đen S1

Thông số kỹ thuật
Download tài liệu