Ngọc Hoàng Long S2
G102NHL22S2

Ngọc Hoàng Long S2

Thông số kỹ thuật
Download tài liệu