Thạch Lựu Ngọc
G102TLN22M1

Thạch Lựu Ngọc

Thông số kỹ thuật
Download tài liệu