"Thạch Lựu Ngọc"


Thạch Lựu Ngọc
26/05/2020 03:59:37 pm
Thạch Lựu Ngọc có tên Tiếng Anh phổ biến là Garnet hoặc Granat bắt nguồn từ tiếng La tinh Granatus - có nghĩa là "hạt, hột" với liên tưởng tới quả thạch lựu.