BẢNG BÁO GIÁ

(Tài liệu áp dụng từ 19/05/2024)

TẢI BẢNG BÁO GIÁ

BẢNG BÁO GIÁ
Dòng đá Tên loại đá Giá (đ/m2)
Classic Thạch anh Trắng Ngọc Trai

3.000.000 – 5.000.000

Thạch anh Vàng Ánh Dương
Thạch anh Xám Ngân Hà
Classic Plus Thạch anh Vàng Ngọc 3.000.000 – 5.000.000
Premium Thạch anh Xanh Thiên Thanh
3.000.000 – 5.000.000
Thạch anh Pha Lê Xanh Ngọc
Đá quý – GEM Thạch anh Aventurine 4.000.000 – 7.000.000
Thạch anh Đá Mắt Hổ
Thạch anh Đá Nhũ Vàng
Thạch anh Đá Vân Gỗ
Thạch anh Hoa Núi Lửa
Thạch anh Lapis Lazuli
Thạch anh Mã Não Đỏ
Thạch anh Ngọc Hoàng Long
Thạch anh Obsidian Đen
Thạch anh Serpentine
Thạch anh Tím
Thạch anh Tóc Xanh
Thạch anh Lựu Ngọc