HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY

“Lựa chọn được sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh mang lại giá trị cao cho cổ đông, đối tác và khách hàng, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của môi trường và xã hội. với tôi đó là điều may mắn” – trích lời Chủ tịch HĐQT Khang Minh Group

Xem thêm

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

Hướng dẫn sử dụng và khuyến cáo trong quá trình sử dụng đá CONSLAB THẠCH ANH KHANG MINH

Xem thêm

CATALOGUE

Tổng hợp catalogue ứng dụng Conslab Thạch Anh đá quý trong sản phẩm nội thất hoàn thiện và Catalogue Khang Minh Conslab Thạch Anh

XEM THÊM

SHOWROOM BOOK

Thư viện tổng hợp tài liệu về đá quý Thạch Anh

XEM THÊM

POSTER

Tổng hợp Poster ứng dụng trên FB, Zalo các chương trình của Khang Minh Conslab Thạch Anh

Xem thêm

TÀI LIỆU KHÁC

Tiêu chuẩn cơ sở đá ốp, lát Conslab Thạch Anh

XEM THÊM