CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

DANH MỤC

1- DANH MỤC CÁC TIÊU CHÍ CHÍNH ĐƯỢC ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH (KMQ) BẢO HÀNH

2- ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

3- ĐIỀU KHOẢN KHI THỰC HIỆN BẢO HÀNH

4- HIỆU LỰC ÁP DỤNG

5- LUẬT ÁP DỤNG

6- THÔNG TIN LIÊN HỆ

Xem thêm