Do đặc thù hàng hóa của Khang Minh chỉ đổi lại cho khách hàng những sản phẩm hoặc một bộ phận của sản phẩm bị lỗi hỏng (nứt, vỡ) trong quá trình vận chuyển và giao nhận đến kho đại lý hoặc chân công trình

  1. Trong trường hợp giao hàng tại kho của đại lý hoặc chân công trình, trong vòng 02 ngày làm việc, nếu khách hàng nhận thấy sản phẩm có vấn đề về chất lượng hoặc quy cách, khách hàng cần thông báo ngay cho công ty Khang Minh để phối hợp xác nhận tình trạng thực tế và tiến hành thủ tục đổi hàng.
  2. Trong trường hợp khách hàng nhận hàng tại kho của Khang Minh, khách hàng xác nhận tình trạng hàng hóa ngay tại kho và thực hiện đổi trả ngay tại thời điểm giao nhận, các vấn đề phát sinh sau thời điểm giao nhận hàng hoá sẽ không được công ty hỗ trợ đổi trả.