15

Xám Ngân Hà

C20322
2.150.000vnđ/m²
C20422
2.150.000vnđ/m²
C70322
2.150.000vnđ/m²