Giá trị cốt lõi của khang minh

Trong hành trình phát triển Khang Minh luôn đặt ra bộ gene giá trị với những yếu tố cốt lõi là “kim chỉ nam” cho công ty. Bộ giá trị Khang Minh bao gồm:

khang-TĐKM

khang

Nội lực khoẻ mạnh cho nền tảng bền vững

Minh-TDKM

MINH

Minh triết trong tư duy & hành động

Thịnh-TĐKM

THỊNH

Kiến tạo các tài sản giá trị

Sang-tao-TDKM

SÁNG TẠO

Luôn đổi mới để tạo cảm hứng & giá trị mới

Lan-toa-TDKM

LAN TỎA

Chia sẻ năng lượng tích cực

SỨ MỆNH CỦA KHANG MINH

Đối với xã hội

Khang Minh cam kết tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, thận thiện với môi trường và người sử dụng bằng phương thức sản xuất hiện đại, giảm thiểu tối đa khí thải, chất thải ra môi trường.

Đối với Khách hàng

Khơi nguồn vượng khí cho ngôi nhà Việt.

Khang Minh tư vấn cho khách hàng tầm quan trọng của Trục cầu thang và đưa ra giải pháp nâng tầm trục cầu thang trở thành trục vượng khí trong ngôi nhà, mang An Khang, Thịnh Vượng đến cho gia chủ.

Đối với nhà đầu tư, đối tác

Khang Minh mang tới cơ hội đầu tư, kinh doanh hấp dẫn trên tinh thần hợp tác, đồng hành và cùng có lợi.

Đối với cán bộ công nhân viên

Khang Minh xây dựng môi trường làm đoàn kết, năng động, tích cực và thân thiện để nhân sự có cơ hội phát huy tài năng, phát triển sự nghiệp và gắn bó lâu dài.