Tin tức về công ty

Ý nghĩa logo Khang Minh

Một trong những đặc điểm nhận diện dễ thấy, thể hiện một cách rõ ràng nhất tinh thần, câu chuyện và sứ mệnh, mục tiêu của thương hiệu chính là

01/07/2022

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 7

Kính gửi: Quý khách hàng! Công ty Khang Minh xin gửi lời chào, lời cảm ơn tới Quý Khách hàng về sự tín nhiệm trong thời gian qua. Mừng sự